Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

8.026 Beheren en uitvoeren van het bestemmingsplan Buitengebied

8.026 Beheren en uitvoeren van het bestemmingsplan Buitengebied
Projectleider/budgethouder
Louwerse Ella
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2016

In 2013 stelde de gemeenteraad het geheel herziene bestemmingsplan Buitengebied vast. Het biedt - onder voorwaarden - ruimte voor uitbreiding van agrarische bedrijven en -bedrijvigheid, landgoederen en twee strandpaviljoens.

Jaarlijks in november krijgt  de gemeenteraad de stand van zaken over het gebruik van de geboden uitbreidingsmogelijkheden. Toelichting

G
Kwaliteit

Op 25 mei 2016 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied.  Over één onderdeel (de aanwezige paardenbak op het perceel Kraaienestweg 1 te Veere) heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan en de gemeenteraad de mogelijkheid geboden het geconstateerde gebrek te herstellen. Op 30 november 2016 heeft de Raad van State opnieuw een tussenuitspraak gedaan. De gemeenteraad heeft op 2 februari 2017 voor de paardenbak een gewijzigd besluit vastgesteld.