Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

8.027 Herzien bestemmingsplan Buitengebied

8.027 Herzien bestemmingsplan Buitengebied
Projectleider/budgethouder
Louwerse Ella
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 28-12-2017

We verwerken de onvolkomenheden en nieuwe kleinschalige initiatieven in het bestemmingsplan Buitengebied.

We starten  met het verwerken van de cultuurhistorische visie in het bestemmingsplan Buitengebied en bekijken of daardoor de algemene uitgangspunten uit de Landschapsvisie in het bestemmingsplan aangepast moeten worden. Deze herziening van het bestemmingsplan leggen we in juni 2017 ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Toelichting

G
Kwaliteit

Zie 8.026

09-02-2017

Op 25 mei 2016 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied.  Over één onderdeel (de aanwezige paardenbak op het perceel Kraaienestweg 1 te Veere) heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan en de gemeenteraad de mogelijkheid geboden het geconstateerde gebrek te herstellen.  Op 30 november 2016 heeft de Raad van State opnieuw een tussenuitspraak gedaan over de paardenbak.