Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

8.033 Subsidieregeling asbest

8.033 Subsidieregeling asbest
Projectleider/budgethouder
Rewijk Karin
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-12-2015
Einddatum: 30-12-2017

Asbesthoudende daken zijn met ingang van 2024 verboden in Nederland. We voeren de gemeentelijke subsidieregeling uit 2016 om het verwijderen van deze daken te stimuleren uit. De subsidieregeling is aanvullend op de rijkssubsidieregeling uit 2016 voor het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking.
De gemeentelijke subsidie heeft betrekking op het verplichte onderzoeksrapport naar asbest  voordat gesloopt mag worden.Toelichting

G
Kwaliteit

Toegekend: 8 aanvragen 
Besteed bedrag: € 3160
Geweigerd: 2 aanvragen
Aanvragen uit 2016 nog in behandeling: 4 aanvragen