Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

8.042 Beheren en uitvoeren prestatieafspraken met Woonburg

8.042 Beheren en uitvoeren prestatieafspraken met Woonburg
Projectleider/budgethouder
Nuhaan- van Amelsfoort Denise
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2015

 Eind 2015 zijn de prestatieafspraken met Woonburg en de huurdersvereniging vastgesteld. Dit zijn afspraken over o.a. de kwaliteit en kwantiteit van de huurwoningen en afspraken over doelgroepen en huurprijsbeleid. Jaarlijks stellen de drie partijen een uitvoeringsprogramma vast. In het voorjaar van 2017 volgt een eerste evaluatie.Toelichting

Het jaarbod voor 2017 van Woonburg hebben we, in overleg met de huurdersvertegenwoordiging SHW/W, vastgesteld.

De evaluatie van het jaarbod over 2016 volgt in voorjaar van 2017.

Dit omdat Zeeuwland/Woonburg de gevraagde gegevens pas vanaf half februari kan leveren.

G
Kwaliteit
24-02-2017

Het jaarbod voor 2017 van Woonburg hebben we, in overleg met de huurdersvertegenwoordiging SHW/W, vastgesteld.

De evaluatie van het jaarbod over 2016 volgt in voorjaar van 2017.

Omdat Zeeuwland/Woonburg de gevraagde gegevens pas vanaf half februari kan leveren, wordt de evaluatie in april 2017 in de raad gebracht. 


07-02-2017

Het jaarbod voor 2017 van Woonburg hebben we, in overleg met de huurdersvertegenwoordiging SHW/W, vastgesteld.

De evaluatie van het jaarbod over 2016 volgt in voorjaar van 2017.

Omdat Zeeuwland/Woonburg de gevraagde gegevens pas vanaf half februari kan leveren, wordt de evaluatie in april in de raad gebracht. 


31-01-2017

Het jaarbod voor 2017 van Woonburg hebben we, in overleg met de huurdersvertegenwoordiging SHW/W, vastgesteld.

De evaluatie van het jaarbod over 2016 volgt in voorjaar van 2017 


G
Tijd
G
Geld