Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

8.045 Woningverbetering-herstructureringsfonds

8.045 Woningverbetering-herstructureringsfonds
Projectleider/budgethouder
Nuhaan- van Amelsfoort Denise
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 30-09-2014

Om bestaande woningen te verbeteren is dit fonds in 2014 ingesteld. Energiebesparing, levensloopbestendigheid en duurzaamheid zijn  de uitgangspunten.

Bij het actief  benaderen van de bewoners spelen dorpsraden een belangrijke rol. Eind 2017 volgt de jaarlijkse evaluatie.

 Toelichting

Ondanks verschillende acties om bewoners bewust te maken van de noodzaak en gemak van woningverbetering is er in 2016 maar beperkt gebruik gemaakt van de stimuleringslening.

In het voorjaar van 2017 volgt de evaluatie en een doorkijk over het vervolg van de stimuleringsregeling.

 

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld