Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

9.004 Realiseren bezuinigingen coalitieprogramma 2014-2018

9.004 Realiseren bezuinigingen coalitieprogramma 2014-2018
Projectleider/budgethouder
Dingemanse Wim
Ridderbos Geert
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2017

In het coalitieprogramma en de de kadernota 2014 beschrijven wij de bezuinigingen. Die bestaan uit hogere inkomsten en lagere uitgaven. Vanaf 2015 voeren we deze uit.  Toelichting

G
Kwaliteit

De ombuigingen uit het coalitieprogramma 2014-2018 zijn in de begroting 2015-2018 vertaald in taakstellingen. Tot en met 206 zijn de geplande taakstellingen volledig gerealiseerd. Hierover hebben we gerapporteerd in de bestuursrapportages.

Bij de kadernota 2016 is besloten om vanaf 2017 anders om te gaan met de taakstellingen op personeel en accommodaties. De taakstellingen blijven nog wel bestaan, maar de opbrengst ervan zetten we in om te investeren in kwaliteit van personeel en maatschappelijk vastgoed.

03-02-2017

De ombuigingen uit het coalitieprogramma 2014-2018 zijn in de begroting 2015-2018 vertaald in taakstellingen. Tot en met 206 zijn de geplande taakstellingen volledig gerealiseerd. Hierover hebben we gerapporteerd in de bestuursrapportages.

Bij de kadernota 2016 is besloten om vanaf 2017 anders om te gaan met de taakstellingen op personeel en accommodaties. De taakstellingen blijven nog wel bestaan, maar de opbrengst ervan zetten we in om te investeren in kwaliteit van personeel en maatschappelijk vastgoed.