Meer
Publicatiedatum: 15-06-2018

Inhoud

Terug

9.005 Dereguleren

9.005 Dereguleren
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2014

Wij verbeteren de kwaliteit van de dienstverlening door regels zo veel mogelijk te beperken.Toelichting

G
Kwaliteit

Deregulering is meer dan het schrappen van regels; het gaat bij deregulering ook om het zo simpel mogelijk maken van regels en afspraken dat een ieder er zo weinig mogelijk last van ondervindt.

De gemeente Veere heeft in juli 2016 groen licht gekregen voor de pilot Omgevingswet (11de tranche). De pilot gaat van start.