Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

9.007 Werken met het ondernemingsdossier

9.007 Werken met het ondernemingsdossier
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Planning
Startdatum: 31-12-2014

Toezicht houden bij bedrijven op basis van het ondernemingsdossier en promoten en stimuleren dat ondernemers vergunningen aanvragen via het ondernemingsdossier. De toezichthouder kan op die manier meer administratieve in plaats van fysieke controles uitvoeren en de ondernemer ziet in één oogopslag welke vergunningen hij nodig heeft en hoeft zijn gegevens niet telkens opnieuw in te voeren. Het ondernemingsdossier is voor de ondernemer tevens zijn map voor het opbergen van vergunningen, certificaten, jaarrekeningen en dergelijke; als de ondernemer dat wil.Toelichting

G
Kwaliteit

De vertegenwoordigers van de branches Recron en KHN gaan zelf hun ondernemers begeleiden bij het aanmaken en gebruiken van het Ondernemingsdossier. Het aantal formulieren dat de ondernemer kan gebruiken voor zijn dossier is aan het uitbreiden. Voor de zomer werd bekend dat het Ondernemingsdossier te zijner tijd opgaat in mijnoverheidvoorbedrijven (MOVB).  Wat dit betekent voor dit project, is nog niet bekend. Vooralsnog gaan we op dezelfde voet verder. Momenteel staat het MOVB op een zeer laag pitje omdat er vanuit de centrale overheid geen impuls is.