Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Primitieve begroting 2017 Begroting 2017 na wijziging Rekening 2017 Saldo
Lasten        
Lokale heffingen 298 277 1.159 883
Saldo financieringsfunctie 1.144 1.077 1.079 2
Overige algemene dekkingsmiddelen 34 42 48 5
Subtotaal lasten 1.476 1.396 2.286 890
         
Baten        
Lokale heffingen 5.334 6.153 6.156 2
Gemeentefonds 24.014 23.714 23.779 65
Dividend 10 10 12 1
Overige algemene dekkingsmiddelen 899 1.224 1.158 -66
Subtotaal baten 30.257 31.102 31.104 2
         
Saldo 28.781 29.706 28.818 -888

 

Doelstellingen

D.10.01 Zeggenschap uitoefenen als aandeelhouder van PZEM N.V.

G

We hebben als aandeelhouder van PZEM N.V. actief deelgenomen aan het herstructureringstraject. In de loop van 2017 zijn de onderdelen Retail en de Delta Netwerkgroep verkocht. Hiermee heeft PZEM voldaan aan de eis van de ACM om te splitsen.  
De focus voor de komende periode gaat uit naar het herstructureren van de achtergebleven onderneming, waarbij niet al het geld dat momenteel in kas is, opgaat aan het dekken van de verlieslatende onderdelen. 

Verder hebben we in 2017 de statuten en het beloningsbeleid herijkt. Door alle ontwikkelingen in 2017 is de structuur van PZEM dusdanig verandert dat deze stukken meer in lijn gebracht zijn met deze nieuwe situatie. 

D.10.02 Realiseren van de geraamde opbrengsten gemeentelijke belastingen

Algemene dekkingsmiddelen op totaalniveau

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting primitief Begroting na wijziging Rekening Resultaat
Lasten 1.631 1.550 2.444 893
Baten 30.411 31.256 31.262 6

Algemene dekkingsmiddelen op taakveldniveau

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting primitief Begroting na wijziging Rekening Resultaat
Lasten
0.5 Treasury 1.332 1.274 1.285 11
0.61 OZB Woningen 291 270 274 4
0.62 OZB niet-woningen 0 0 0 0
0.64 Belastingen overig 7 6 885 879
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 0 0 0
Totaal Lasten 1.631 1.550 2.444 893
Baten
0.5 Treasury 1.063 1.389 1.328 -62
0.61 OZB Woningen 4.456 3.623 3.618 -5
0.62 OZB niet-woningen 589 1.518 1.533 16
0.64 Belastingen overig 289 1.013 1.004 -9
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 24.014 23.714 23.779 65
Totaal Baten 30.411 31.256 31.262 6