Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Overige onderdelen

Financiële mutaties

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting primitief Begroting na wijziging Rekening Resultaat
Lasten
0.8 Onvoorzien 114 8 0 -8
0.81 Overige baten en lasten -73 16 40 24
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) 50 30 14 -16
0.10 Mutaties reserves 2.378 6.132 5.756 -376
Totaal Lasten 2.469 6.187 5.810 -377
Baten
0.8 Onvoorzien 0 0 0 0
0.81 Overige baten en lasten 0 0 0 0
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 5.520 8.010 5.672 -2.338
Totaal Baten 5.520 8.010 5.672 -2.338