Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Paragraaf bedrijfsvoering

Doelstellingen

D.9.01 Organisatie ontwikkeling

G

We hebben in 2017 het Uitvoeringsprogramma Legal Audit afgerond. We hebben de juridische functies door heel de organisatie heen opnieuw ingericht en we maakten een inhaalslag  met interne juridische opleiding en training.  De juridische kwaliteit is nu geborgd in de dagelijkse processen. De resultaten hiervan rapporteerden wij de raad laatstelijk in het jaarverslag commissie bezwaren 2017.   We schonken ook aan andere organisatievraagstukken de nodige aandacht o.a. aan de hand van de nota Basis op Orde zoals die bij de begrotingsbehandeling in november 2017 aan de raad is voorgelegd. De uitvoering hiervan pakten we direct in 2018 al op.  In 2017 hadden we ook oog voor de organisatiecultuur onze aandacht o.a. in de vorm van een organisatiebrede afsprakendag. Dit  in het kader van ons  intern ontkokeringstraject. Ook hieraan geven we  in 2018 een vervolg.  

 

D.9.02 Functioneel en representatief gemeentehuis

G

We hebben in 2017 het bedrijfsrestaurant vernieuwd. Zowel de meer dan 17 jaar oude apparatuur als de inrichting die we ook multifunctioneler maakten. Verder vervingen we vergader/bezoekersstoelen in de F-zaal en A-vleugel. De vervanging van nog een aantal vergader/bezoekersstoelen schoven we  om praktische redenen (afstemming op een aantal binnenverhuizingen) door naar de  eerste helft 2018. 

D.9.03 Ict soft- en hardware up to date

G

We hebben o.a. software rond het bestuurlijke besluitvormingsproces, hr-management, meldingen openbare ruimte,  digitale archivering  en berichtenverkeer Jeugd doorontwikkeld. Ook hebben we ons pc-arsenaal vernieuwd.

Zo gaan we dat doen

Prioriteitenplanning

Prioriteit I/S/E Budget/investering Realisatie Toelichting
Maaimachine (kleinere grasvelden) I 16 21 Afgerond.
Meer digitaal - minder personeel E 50 50 Besteed in 2017.
ICT-koppelingen samenwerken - verbetern digitale gegevensoverdracht E 25 0 Budget afgeraamd in begrotingswijziging. 
ICT koppelingen samenwerkingen - huurbijdrage S 40 0 Budget afgeraamd en deels gebruikt voor invullen taakstelling samenwerking. 
Scooter handhaving 2x I 9 6 Afgerond.
         
I=investering, S=structureel en E=eenmalig