Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

0.001 Regionale gemeentelijke samenwerking

0.001 Regionale gemeentelijke samenwerking
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2015
Einddatum: 30-12-2016Toelichting

G
Kwaliteit

In 2017 hebben we de discussie rond de overheadkosten afgerond. Hierna hebben we samenwerkingsovereenkomsten opgesteld. Die met betrekking tot Porthos is inmiddels door alle 3 de gemeenten ondertekend. 

Zie ook de toelichting bij doelstelling D.0.01.

 

 

03-04-2018

In 2017 hebben we de discussie rond de overheadkosten afgerond. Hierna hebben we samenwerkingsovereenkomsten opgesteld. Die met betrekking tot Porthos is inmiddels door alle 3 de gemeenten ondertekend.  Met betrekking tot de dienstverleningsovereenkomst Belastingen zijn we in afrondend overleg.  Ondertekening vindt begin 2018 plaats. De  financiële taakstelling voortkomend uit de samenwerkingsopdracht hebben we  gerealiseerd. Over de verdere resultaten van de samenwerking rapporteerden we de raad eerder aan de hand van het jaarverslag samenwerking belastingen en de periodieke rapportages sociaal domein. 

 

 


08-02-2018

In 2017 hebben we de discussie rond de overheadkosten afgerond. Hierover heeft ook besluitvorming door de afzonderlijke colleges plaatsgevonden. Daarna hebben we samenwerkingsovereenkomsten opgesteld. Die mbt Porthos is inmiddels door alle 3 de gemeenten ondertekend.  Mbt de dienstverleningsovereenkomst Belastingen zijn we in afrondend overleg.  Ondertekening vindt in 2018 plaats. De  financiële taakstelling voorvloeiend uit de samenwerkingsopdracht is  gerealiseerd. Over de verdere resultaten van de samenwerking rapporteerden we de raad eerder aan de hand van het jaarverslag samenwerking belastingen en de periodieke rapportages sociaal domein. 

 

 


O
Tijd

 

 

G
Geld