Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

0.002 Uitvoering geven Science in Residence

0.002 Uitvoering geven Science in Residence
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-01-2015Toelichting

Sinds 2015 werken wij samen met de HZ University of Applied Sciences. Deze samenwerking heet Science in Residence. Met Science in Residence is  in 2016 het duurzaamheidsplan gemaakt  dat  u  in  december 2016  vaststelde. De routes van het duurzaamheidsplan zijn   ook de routes die we gebruiken binnen de samenwerking als onderzoekroutes.

In oktober 2017 vond een evaluatie plaats met ons college  en de HZ University of Applied Sciences.

Aan de volgende projecten is in 2017 in gezamenlijkheid gewerkt:

1. Visie Wonen, Zorg en Welzijn

2. Biobased Economy

3. Uitvoering Zeeuws Energieakkoord (dorpsgerichte aanpak in Oostkapelle)

De projecten hebben  nog een doorloop in 2018.

 

G
Kwaliteit
09-02-2018

Sinds 2015 werken wij samen met de HZ University of Applied Sciences. Deze samenwerking heet Science in Residence. Met Science in Residence is  in 2016 het duurzaamheidsplan gemaakt  dat  u  in  december 2016  vaststelde. Het duurzaamheidsplan bestaat uit 12 routes en dit zijn ook de routes die we gebruiken binnen de samenwerking als onderzoekroutes.

In oktober 2017 vond een evaluatie plaats met ons college  en de HZ University of Applied Sciences.

Aan de volgende projecten is in 2017 in gezamenlijkheid gewerkt:

1. Visie Wonen, Zorg en Welzijn

2. Biobased Economy

3. Uitvoering Zeeuws Energieakkoord (dorpsgerichte aanpak in Oostkapelle)

De projecten hebben  nog een doorloop in 2018.

 


05-02-2018

Sinds 2015 hebben wij een samenwerking met de HZ University of Applied Sciences. Deze samenwerking heeft de naam gekregen Science in Residence. Deze samenwerking heeft er voor gezorgd dat in 2016 het duurzaamheidsplan is opgesteld dat door u op 15 december 2016 is vastgesteld. Het duurzaamheidsplan bestaat uit 12 routes en dit zijn ook de routes die we gebruiken binnen de samenwerking als onderzoekroutes.

Op 4 oktober 2017 hebben het dagelijks bestuur van de gemeente Veere en de HZ University of Applied Sciences bij elkaar gezeten voor de uitwisseling van gedane projecten en vooruit te kijken naar de toekomst.

Aan de volgende projecten is in 2017 in gezamenlijkheid gewerkt:

1. Visie Wonen, Zorg en Welzijn

2. Biobased Economy

3. Uitvoering Zeeuws Energieakkoord (dorpsgerichte aanpak in Oostkapelle)

De projecten hebben ook nog een doorloop in 2018.

 


G
Tijd
G
Geld