Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

0.004 Implementeren e-depot

0.004 Implementeren e-depot
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2017Toelichting

G
Kwaliteit

In het vierde kwartaal van 2016 deed het college op advies van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten de principe-uitspraak om aan te sluiten bij de e-Depotvoorziening van het Zeeuws Archief. Hierbij is een pilot uitgevoerd, gericht op het onderdeel bestuurlijke besluitvorming. Alle digitale informatie die in dit proces ontstaat is in deze pilot opgeslagen in de testomgeving van het Zeeuwse e-Depot. De pilot is in  juli 2017 positief afgerond.  We presenteerden in september  de resultaten van de pilot en het vervolg hierop aan de commissie MO.

Als vervolg hierop is het aansluittraject gestart. In overleg met het Zeeuws Archief stellen we het eerste kwartaal een aansluitplan voor de komende vier á vijf jaar op.

G
Tijd

De pilot e-depot is volgens planning verlopen. We hebben de eindrapportage het derde kwartaal aan de commissie MO gepresenteerd. Als vervolg op de pilot zijn we samen met het Zeeuws Archief het aansluittraject gestart. We stellen dit plan het eerste kwartaal vast en gaan dan over tot de uitvoering ervan.

G
Geld

De pilot e-depot is binnen het beschikbare budget opgeleverd. De financiële consequenties verwerken we in het aansluitplan.