Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

0.006 Jaarplan informatiebeveiliging en privacy

0.006 Jaarplan informatiebeveiliging en privacy
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2017Toelichting

Zie voor de stand van zaken de hiervoor onder de doelstelling D.0.03 gegeven toelichting.

G
Kwaliteit
04-04-2018

Zie voor de stand van zaken de hiervoor onder de doelstelling D.0.03 gegeven toelichting.


03-04-2018

Zie voor de stand van zaken de hiervoor onder de doelstelling gegeven toelichting.


08-02-2018

De in het jaarplan informatiebeveiliging 2017 opgenomen activiteiten gericht op het voldoen aan de BIG hebben we  volgens planning afgerond. Voorkomende incidenten hebben we steeds volgens het vastgestelde protocol afgewikkeld. Het in de organisatie in gang gezette bewustwordingstraject "Mind your steps" heeft de interne bewustwording rond privacy- en informatiebeveiliging verhoogd.  Dit vraagt permanente aandacht dus zetten we dit bewustwordingsbeleid in 2018 door. 
We hebben een inventarisatie uitgevoerd van de risicovolle gegevensuitwisselingen met samenwerkende gemeenten. Op basis hiervan hebben we een aantal acties afgerond zoals: Uitwisseling van kadastrale kaart gegevens, afvalverwerkingsgegevens via beveiligd netwerk; Ook het delen van agenda's tussen Porthos en Orionis hebben we op een veilige manier ingericht.
De gegevensuitwisseling binnen de belastingsamenwerking blijft een aandachtspunt. Hierover loopt wel overleg tussen de samenwerkende gemeenten maar dit heeft nog niet bij alle samenwerkende gemeenten tot de implementatie van een oplossing geleid.


G
Tijd
G
Geld