Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

0.008 Inzetten communicatiemiddelen

0.008 Inzetten communicatiemiddelen
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2017Toelichting

In 2017:
-brachten we  5 nummers van de Veerse krant uit:: op papier huis aan huis bezorgd én digitaal op onze website
-hebben we  30 onderwerpen op de raadswebsite toegelicht
-bezochten 165.946 bezoekers  onze website
-bekeken 2.479 personen de beeldopnamen van de commissievergaderingen
-bekeken  1.945 personen de beeldopnamen van de raadsvergaderingen
-luisterden 4.163 personen de geluidsopnamen van de commissievergaderingen
-luisterden 4.522 personen de geluidsopnamen van de raadsvergaderingen
-zochten 1.250 personen contact met ons via Whatsapp
-volgden 4.993 personen ons via Twitter
-volgden 1.884 personen ons via Facebook
-volgden 882 personen ons via Instagram
-besteedde de pers (PZC,  Bode, Omroep Zeeland) gemiddeld 10  x per week aandacht aan Veere.

  

 

 

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld