Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

0.010 Uitvoeringsprogramma Dienstverlening

0.010 Uitvoeringsprogramma Dienstverlening
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2014Toelichting

G
Kwaliteit

2017 leverde veel informatie op door de onderzoeken: zowel de klantonderzoeken als de onderzoeken van de Rekenkamercommissie. Ook startten we met een klantpanel, zij het nog in bescheiden vorm. Dit leidt in 2018 tot een nieuw visiedocument en daaraan gekoppeld uitvoeringsprogramma. Dit visiedocument gaat naast dienstverlening ook over informatievoorziening. Bij het opstellen van dit visiedocument betrekken wij ook de raad.

G
Tijd

Het verbeteren van de dienstverlening is een continu proces.

G
Geld