Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

1.001 Deelname aan de GR Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)

1.001 Deelname aan de GR Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)
Portefeuillehouder
Zwaag RJ, van der

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2019Toelichting

Begin 2017 is het rapport Twynstra Gudde opgeleverd met daarin een aantal forse verbeterpunten. Er is een richtinggevend perspectief opgesteld met  een aantal uitgangspunten voor de toekomst. Op basis van dit richtinggevend perspectief is het plan van aanpak Emergo opgesteld. Dit plan beschrijft een aantal verbetervoorstellen en is in de raad van juli behandeld.

De begroting 2018 en plan van aanpak Emergo zijn door uw raad en vervolgens door het AB van de VRZ vastgesteld.  Onze bijdrage is met € 188.000 verhoogd,  onder meer voor de verbeterslag uit het project Emergo. De jaarrekening 2016 is  door het Algemeen Bestuur vastgesteld en liet een positief resultaat zien van € 317.000.

G
Kwaliteit
09-02-2018

Begin 2017 is het rapport Twynstra Gudde opgeleverd met daarin een aantal forse verbeterpunten. Er is een richtinggevend perspectief opgesteld met  een aantal uitgangspunten voor de toekomst. Op basis van dit richtinggevend perspectief is het plan van aanpak Emergo opgesteld. Dit plan beschrijft een aantal verbetervoorstellen en is in de raad van juli behandeld.

Op 20 april vond er een bestuurlijke oefening (GRIP 3) plaats in Veere. Een aantal medewerkers zijn verder betrokken geweest en ingezet bij de grote brand (eveneens GRIP 3) in Kapelle. Eind 2017 werd een nieuw regionaal crisisplan vastgesteld.

De begroting 2018 en plan van aanpak Emergo zijn door de raad en vervolgens door het AB van de VRZ vastgesteld.  Onze bijdrage is met € 188.000 verhoogd,  onder meer voor de verbeterslag uit het project Emergo. De jaarrekening 2016 is  door het Algemeen Bestuur vastgesteld en liet een positief resultaat zien van € 317.000.


G
Tijd
G
Geld