Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

1.011 Uitvoeren verbeterplan nieuwe kwaliteitscriteria VTH-taken

1.011 Uitvoeren verbeterplan nieuwe kwaliteitscriteria VTH-taken
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 31-03-2017Toelichting

G
Kwaliteit

Gemeenten en provincies moeten voldoen aan de Wet Vergunningverlening Toezicht en Handhaving . In die wet staan kwaliteitscriteria voor de Wabo-basistaken. Daarnaast moet u als gemeenteraad een verordening vaststellen waarin het landelijke kwaliteitsniveau is vastgelegd of waarin staat  uitgelegd waarom we aan één of meerdere criteria niet (volledig) voldoen. Het voldoen aan sommige criteria mag ook bereikt worden door samenwerking met andere overheden. In Zeeland bereiden alle gemeenten samen de verordening VTH voor waarin zij bepalen voor welke criteria zij sowieso voldoen en voor welke criteria met andere gemeenten wordt samengewerkt. Voor een paar –in onze ogen- onbelangrijke criteria kunnen we uitleggen waarom wij hieraan niet volledig voldoen. Als de Zeeuwse gemeenten in principe overeenstemming hebben over de voorgestelde verordening dan leggen wij u deze voor Veere voor.

06-02-2018

Gemeenten en provincies moeten voldoen aan de Wet Vergunningverlening Toezicht en Handhaving . In die wet staan kwaliteitscriteria voor de Wabo-basistaken. Daarnaast moet u als gemeenteraad een verordening vaststellen waarin het landelijke kwaliteitsniveau is vastgelegd of waarin staat  uitgelegd waarom we aan één of meerdere criteria niet (volledig) voldoen. Het voldoen aan sommige criteria mag ook bereikt worden door samenwerking met andere overheden. In Zeeland bereiden alle gemeenten samen de verordening VTH voor waarin zij bepalen voor welke criteria zij sowieso voldoen en voor welke criteria met andere gemeenten wordt samengewerkt. Voor een paar –in onze ogen- onbelangrijke criteria kunnen we uitleggen waarom wij hieraan niet volledig voldoen. Als de zeeuwse gemeenten in principe overeenstemming hebben over de voorgestelde verordening dan leggen wij u deze voor voor Veere.


G
Geld

Op dit moment (januari 2017) is nog geen inschatting te maken van het eventueel benodigde budget voor het verbeterplan.