Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

2.005 Lichtmasten buiten de bebouwde kom overdragen aan het waterschap.

2.005 Lichtmasten buiten de bebouwde kom overdragen aan het waterschap.
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 19-09-2013
Einddatum: 30-12-2020Toelichting

O
Kwaliteit

De overdracht van lichtmasten aan de Provincie Zeeland vond in 2017 plaats. De overdracht van lichtmasten aan het waterschap Scheldestromen is in 2017 in een breder kader (Zeeuws breed) bekeken. Eind 2017 bereikten  waterschap en de Zeeuwse gemeenten een principe akkoord.. Dit akkoord werken we 2018 uit naar een definitieve afspraak per gemeente over de over te dragen lichtmasten.

 

06-02-2018

De overdracht van lichtmasten aan de Provincie Zeeland vond in 2017 plaats. De overdracht van lichtmasten aan het waterschap Scheldestromen is in 2017 in een breder kader (Zeeuws breed) bekeken. Eind 2017 bereikten  waterschap en de Zeeuwse gemeenten een principe akkoord.. Dit akkoord werken we 2018 uit naar een definitieve afspraak per gemeente over de over te dragen lichtmasten.

 


06-02-2018

De overdracht van lichtmasten aan de Provincie Zeeland vond in 2017 plaats. De overdracht van lichtmasten aan het waterschap Scheldestromen is in 2017 in een breder kader (Zeeuws breed) bekeken. Eind 2017 is een principeakkoord bereikt tussen waterschap en gemeenten. Dit akkoord wordt in 2018 uitgewerkt naar een definitieve afspraak per gemeente over de over te dragen lichtmasten.

 


R
Tijd

De uitvoering duurt langer dan verwacht en is nog niet afgerond.  We zijn hierbij afhankelijk van de uitkomsten van een breder overleg over de taakverdeling tussen gemeenten en het waterschap over wegen.  Het proces om de lichtmasten over te dragen aan het waterschap Scheldestromen is Zeeland breed opgepakt. Zodra de resultaten bekend zijn kan e.e.a. pas worden afgerond.

O
Geld

Omdat de overdracht nog niet heeft plaatsgevonden is de geraamde besparing niet gerealiseerd.  Binnen het totaalbudget voor openbare verlichting vangen we dit op.