Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

2.006 Opstellen beleidsregels verlichting in de duinen

2.006 Opstellen beleidsregels verlichting in de duinen
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 31-12-2020Toelichting

G
Kwaliteit

De gemeenteraad stelde op 1 februari  het Beleid voor Donker in de kuststrook en Natura 2000 gebieden vast. Hierin staan beleidsregels voor verlichting in de duinen.

 

G
Tijd

 

 

G
Geld