Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

2.007 Uitvoeren beheerplan Openbare Verlichting

2.007 Uitvoeren beheerplan Openbare Verlichting
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 31-12-2020Toelichting

O
Kwaliteit

De renovatie van de openbare verlichting gebeurt met ingang van 2017 volgens het nieuwe beheerplan openbare verlichting. Een aantal vervangingsprojecten loopt nog door uit 2016, deze worden binnenkort afgerond. Vervanging van lichtmasten en armaturen gepland voor 2017 is opgestart. Er is een behoorlijke achterstand ontstaan bij renovatie projecten in de openbare verlichting.

De oorzaak hiervan is gelegen bij zowel het BOVZ (Bureau Openbare Verlichting Zeeland) als bij de aannemer City-Tec. De doorlooptijden zijn in alle gevallen te lang. Inmiddels is aannemer City Tec in gebreke gesteld. 

Om toch renovatie projecten te kunnen uitvoeren wordt op het moment een ander aannemingsbedrijf ingezet. Weliswaar tegen hetzelfde tarief als City-Tec.

 

12-02-2018

De renovatie van de openbare verlichting gebeurd met ingang van 2017 volgens het nieuwe beheerplan openbare verlichting. Een aantal vervangingsprojecten loopt nog door uit 2016, deze worden binnenkort afgerond. Vervanging van lichtmasten en armaturen gepland voor 2017 is opgestart. Er is een behoorlijke achterstand ontstaan bij renovatie projecten in de openbare verlichting.

De oorzaak hiervan is gelegen bij zowel het BOVZ (Bureau Openbare Verlichting Zeeland) als bij de aannemer City-Tec. De doorlooptijden zijn in alle gevallen te lang. Inmiddels is aannemer City Tec in gebreke gesteld. 

Om toch toch renovatie projekten te kunnen uitvoeren wordt op het moment een ander aannemingsbedrijf ingezet. Weliswaar tegen hetzelfde tarief als City-Tec.

 


R
Tijd

We lopen als gevolg van capaciteitsproblemen bij het OV-bureau en de aannemer achter op de planning. Er zijn verbeterafspraken gemaakt.

G
Geld

Middelen zijn opgenomen in de begroting van 2017