Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

2.008 Uitvoeren beheerplan Civieltechnische Kunstwerken

2.008 Uitvoeren beheerplan Civieltechnische Kunstwerken
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 31-12-2020Toelichting

O
Kwaliteit

In 2017 is het onderhoud aan de civieltechnische kunstwerken uitgevoerd volgens het beheerplan civieltechnische kunstwerken. De vervanging van de brug in Veere is in 2017 aanbesteed en uitgevoerd maar loopt wel uit naar 2018. Ook een brug in Oostkapelle is in 2017 vervangen. De voorbereiding voor de renovatie en vervanging van een aantal kleinere bruggen is in 2017 gestart maar nog tot uitvoering gekomen.

In 2017 is ter voorbereiding van het groot onderhoud onderzoek  gedaan naar de conditie van de kademuren in Veere. De schade was aanzienlijk groter dan bleek uit eerdere visuele inspecties. In 2017 is daarom door de raad extra geld ter beschikking gesteld voor levensduurverlengend onderhoud. De uitvoering start in 2018.

08-02-2018

In 2017 is het onderhoud aan de civieltechnische kunstwerken uitgevoerd volgens het beheerplan civieltechnische kunstwerken. De vervanging van de brug in Veere is in 2017 aanbesteed en uitgevoerd maar loopt wel uit naar 2018. Ook een brug in Oostkapelle is in 2017 vervangen. De voorbereiding voor de renovatie en vervanging van een aantal kleinere bruggen is in 2017 gestart maar nog tot uitvoering gekomen.

In 2017 is ter voorbereiding van het groot onderhoud onderzoek  gedaan naar de conditie van de kademuren in Veere. De schade was aanzienlijk groter dan bleek uit eerdere visuele inspecties. In 2017 is daarom door de raad extra geld ter beschikking gesteld voor levensduurverlengend onderhoud. De uitvoering start in 2018.


G
Tijd
G
Geld

De middelen voor het onderhoud zijn opgenomen in de begroting van 2017. Er is in 2017 aanvullend budget ter beschikking gesteld voor kademuren.