Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

2.009 Uitvoeren Beheerplan Wegen

2.009 Uitvoeren Beheerplan Wegen
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 31-12-2020Toelichting

R
Kwaliteit

Het wegonderhoud voeren we uit volgens het beheerplan wegen 2017 - 2021.  In 2017 zijn de Veerseweg en De Ruiser uitgevoerd. De geplande uitvoering aan de volgende wegen is vertraagd door capaciteitsproblemen bij de nutsbedrijven; Casembroodstraat, Duinweg, Joossesweg. Middelburgseweg,  David Koddelaan, Burgvliet, Tortonlaan. Deze werken zijn wel in 2017 voorbereid en worden in 2018 uitgevoerd.

 

12-02-2018

Het wegonderhoud wordt uitgevoerd volgens het beheerplan wegen 2017 - 2021.  In 2017 zijn de Veerseweg en De Ruiser uitgevoerd. De geplande uitvoering aan de volgende wegen is vertraagd door capaciteitsproblemen bij de nutsbedrijven; Casembroodstraat, Duinweg, Joossesweg. Middelburgseweg,  David Koddelaan, Burgvliet, Tortonlaan. Deze werken zijn wel in 2017voorbereid en worden in 2018 uitgevoerd.

 


08-02-2018

Het wegonderhoud wordt uitgevoerd volgens het beheerplan wegen 2017 - 2021.  In 2017 zijn de Veerseweg en De Ruiser uitgevoerd. De geplande uitvoering aan de volgende wegen is vertraagd door capaciteitsproblemen bij de nutsbedrijven; Casembroodstraat, Duinweg, Joossesweg. Middelburgseweg,  David Koddelaan, Burgvliet, Tortonlaan. Deze werken zijn wel in 2017voorbereid en worden in 2018 uitgevoerd.

 


R
Tijd

De uitvoering is gestagneerd door capaciteitsproblemen bij de nutsbedrijven. Zij vervangen en/of verleggen vooruitlopend op werkzaamheden aan de straat waar nodig hun kabels of leidingen. Door een tekort aan werkvoorbereiders en door krapte op de markt stagneren hun werkzaamheden en daarmee ook de onze.

G
Geld