Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

2.010 Opstellen verkeer en vervoersplan (GVVP)

2.010 Opstellen verkeer en vervoersplan (GVVP)
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-10-2016Toelichting

In april 2017 heeft u het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan vastgesteld (GVVP). Dit GVVP is tot stand gekomen via het I-O-B proces.  De eerste acties, het invoeren van schoolzones zijn uitgevoerd.  De prioriteiten in het GVVP ten aanzien van wegreconstructies voor de komende jaren zijn opgenomen in de begroting2018-2021.

G
Kwaliteit
07-02-2018

In april 2017 heeft u het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan vastgesteld (GVVP). Dit GVVP is tot stand gekomen via het I-O-B proces.  De eerste acties, het invoeren van schoolzones zijn uitgevoerd.  De prioriteiten in het GVVP ten aanzien van wegreconstructies voor de komende jaren zijn opgenomen in de begroting2018-2021.


06-02-2018

In april 2017 heeft u het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan vastgesteld (GVVP). Dit GVVP is tot stand gekomen via het I-O-B proces. Het GVVP zet een eenduidige koers voor het verkeersbeleid uit en bevat heldere beoordelingskaders. De keuze die u heeft gemaakt met de wegencategorisering buiten de bebouwde kom geeft een helder streefbeeld van het wegennet in de gemeente Veere voor de lange termijn. De eerste acties, het invoeren van schoolzones zijn uitgevoerd. De overige acties die voortkomen uit het GVVP zetten we uit in de tijd en laten we waar mogelijk meeliften met andere projecten. De prioriteiten in het GVVP ten aanzien van wegreconstructies voor de komende jaren zijn opgenomen in de begroting.


05-02-2018

In april 2017 heeft u het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan vastgesteld (GVVP). Het GVVP zet een eenduidige koers voor het verkeersbeleid uit en bevat heldere beoordelingskaders. De keuze die u heeft gemaakt met de wegencategorisering buiten de bebouwde kom geeft een helder streefbeeld van het wegennet in de gemeente Veere voor de lange termijn. De eerste acties, het invoeren van schoolzones zijn uitgevoerd. De overige acties die voortkomen uit het GVVP zetten we uit in de tijd en laten we waar mogelijk meeliften met andere projecten. De prioriteiten in het GVVP ten aanzien van wegreconstructies voor de komende jaren zijn opgenomen in de begroting.


05-02-2018

In april 2017 heeft u het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan vastgesteld (GVVP). Het GVVP zet een eenduidige koers voor het verkeersbeleid uit en bevat heldere beoordelingskaders. De keuze die u heeft gemaakt met de wegencategorisering buiten de bebouwde kom geeft een helder streefbeeld van het wegennet in de gemeente Veere voor de lange termijn. De eerste acties, het invoeren van schoolzones zijn uitgevoerd. De overige acties die voortkomen uit het GVVP zetten we uit in de tijd en laten we waar mogelijk meeliften met andere projecten.


G
Tijd
G
Geld