Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

2.011 Opstellen nota parkeren

2.011 Opstellen nota parkeren
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2017Toelichting

Het opstellen van de Nota Parkeren pakken we op via het I-O-B proces (Informeren, Oordeelvorming, Besluitvorming). De informerende bijeenkomst hebben we in november 2017 in de algemene commissie gehouden. De fases oordeelvorming en besluitvorming volgen in 2018.

 

G
Kwaliteit
07-02-2018

Het opstellen van de Nota Parkeren pakken we op via het I-O-B proces (Informeren, Oordeelvorming, Besluitvorming). De informerende bijeenkomst hebben in november 2017 in de algemene commissie gehouden. De fases oordeelvorming en besluitvorming volgen in 2018.

 


07-02-2018

Het opstellen van de Nota Parkeren pakken we op via het I-O-B proces (Informeren, Oordeelvorming, Besluitvorming). De informerende bijeenkomst hebben in november 2017 in de algemene commissie gehouden. De fases oordeelvorming en besluitvorming volgen in 2018.

 


06-02-2018

Het opstellen van de Nota Parkeren pakken we op via het I-O-B proces (Informeren, Oordeelvorming, Besluitvorming). De informerende bijeenkomst hebben in november 2017 in de algemene commissie gehouden. De informatie die we hebben ingewonnen hebben we verwerkt. De volgende fases (Oordeelvorming en Besluitvorming) zijn we aan het voorbereiden en volgen in 2018. In de tussentijd gaan we ook in overleg met de stakeholders (dorps- stadsraden, ondernemersverenigingen en de toeristische brancheverenigingen. De doelen zijn dus nog niet gehaald maar de eerste stap is gezet en het vervolg loopt door tot eind 2018.

 


G
Tijd
G
Geld