Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

2.012 Aanpassen van bushalten voor minder validen

2.012 Aanpassen van bushalten voor minder validen
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 10-02-2013
Einddatum: 30-07-2017Toelichting

G
Kwaliteit

In 2017 hebben 2 haltes in Zoutelande toegankelijk gemaakt. Wegens prioritering zijn niet alle haltes gerealiseerd. In 2018 volgen de haltes aan de Langedam in Zoutelande, De Grindweg in Westkapelle en de Noordstraat in Grijpskerke.

De haltes in Oostkapelle en Serooskerke liften mee met herinrichtingen van de openbare ruimte.

 

 

07-02-2018

In 2017 hebben 2 haltes in Zoutelande toegankelijk gemaakt. Wegens prioritering zijn niet alle haltes gerealiseerd. In 2018 volgen de haltes aan de Langedam in Zoutelande, De Grindweg in Westkapelle en de Noordstraat in Grijpskerke.

De haltes in Oostkapelle en Serooskerke liften mee met herinrichtingen van de openbare ruimte.

 

 


06-02-2018

Nog niet alle kernen in de gemeente Veere beschikken over een toegankelijke bushalte die geschikt is voor mensen met een handicap. We hebben een adviesbureau laten onderzoeken welke haltes prioriteit moeten krijgen en wat er aangepast moet worden aan de haltes. De rapportage is gereed en een drietal haltes krijgen de hoogste prioriteit. Dit zijn de haltes aan de Langedam in Zoutelande, De Grindweg in Westkapelle en de Noordstraat in Grijpskerke. Deze haltes zijn op dit moment in voorbereiding om 2e kwartaal 2018 aangepast te worden. Het doel om iedere kern toegankelijk te maken voor mensen met een handicap is dan nog niet gehaald. Er ontbreken nog haltes in Oostkapelle en Serooskerke. Oostkapelle laten we meeliften met de herinrichting van de Dorpsstraat. Voor Serooskerke wachten we de resultaten af voor het verleggen van de busroute. Op termijn zullen we alle haltes aanpassen in de gemeente tijdens het reguliere wegonderhoud.

 

De rapportage is gereed. We zijn bezig met de voorbereiding van het bestek.  

 


G
Tijd

Uitvoering in 2017.

G
Geld

We stemmen de plannen af op de beschikbare middelen.