Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

3.004 Herstructureren en revitaliseren bestaande bedrijventerreinen.

3.004 Herstructureren en revitaliseren bestaande bedrijventerreinen.
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-01-2015
Einddatum: 30-12-2017Toelichting

G
Kwaliteit

Het college stelde op 6 juni 2017 het bedrijventerreinenprogramma Veere 2017 -2025 vast. Dit programma is gericht op herstructurering en revitalisering. Reacties van de ondernemers op de bedrijventerreinen zijn erin verwerkt. In de vergadering van de commissie RO van 23 oktober 2017 is het Plan van Aanpak toegelicht. We werken met actieprogramma's die we per bedrijventerrein opstellen en tussentijds actualiseren. Hierdoor kunnen we maatwerk verlenen. Deze maatregel loopt door in 2018. 

Opgepakt in 2017: 

* opzetten Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor Karreveld te Koudekerke

* verbeteren van toegangsweg Karreveld te Koudekerke;

* verplaatsen vanuit de Nijverheidsweg naar en inrichten van Oosterloo te Domburg; 

* verbeteren bereikbaarheid en veiligheid Prelaatweg te Westkapelle,

* verbeteren landschappelijke inpassing Zuidweg te Aagtekerke

* optimaliseren parkeerplaats Rapenburgweg te Meliskerke       

 

G
Tijd
G
Geld

Voor de herstructurering van bedrijventerreinen is een structureel budget beschikbaar van €40.000,- per jaar.