Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

3.006 Ondernemersmanager Veere

3.006 Ondernemersmanager Veere
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2014Toelichting

 

In het voorjaar van 2017 vond een externe evaluatie plaats van het werk van de Ondernemersmanager (OMV). Conclusie was (opnieuw) dat de tevredenheid over de OMV zeer groot is en dat groot draagvlak bestaat voor een nieuwe periode OMV.  De ONV fungeert als mediator/relatiemanager en projectaanjager. Gemeente en de Federatie van Ondernemers Veere (FOV) spraken de bereidheid uit om de financiering voort te zetten. Het voorstel was om de rol van mediator en aanjager voor 3 jaar te borgen voor €30.000 per jaar en te bekostigen door gemeente en ondernemers, ieder voor de helft. FOV betaalt €7.500 en de toeristische sector heeft eveneens €7.500 gereserveerd in de Toeristische Impuls. U heeft in de programmabegroting 2018 €15.000 gereserveerd.

G
Kwaliteit
08-02-2018

 

In het voorjaar van 2017 vond een externe evaluatie plaats van het werk van de Ondernemersmanager. Conclusie was (opnieuw) dat de tevredenheid over de OMV zeer groot is en dat groot draagvlak bestaat voor een nieuwe periode OMV.  De ONV fungeert als mediator/relatiemanager en projectaanjager. Gemeente en de Federatie van Ondernemers Veere (FOV) spraken de bereidheid uit om de financiering voort te zetten. Het voorstel was om de rol van mediator en aanjager voor 3 jaar te borgen voor €30.000 per jaar en te bekostigen door gemeente en ondernemers, ieder voor de helft. FOV betaalt €7.500 en de toeristische sector heeft eveneens €7.500 gereserveerd in de Toeristische Impuls. U heeft in de programmabegroting 2018 €15.000 gereserveerd.


08-02-2018

 

In het voorjaar van 2017 vond een externe evaluatie plaats van het werk van de Ondernemersmanager. Conclusie was (opnieuw) dat de tevredenheid over de OMV zeer groot is en dat groot draagvlak bestaat voor een nieuwe periode OMV.  De ONV fungeert als mediator/relatiemanager en projectaanjager. Gemeente en de Federatie van Ondernemers Veere (FOV) spraken de bereidheid uit om de financiering voort te zetten. Het voorstel was om de rol van mediator en aanjager voor 3 jaar te borgen voor €30.000 per jaar en te bekostigen door gemeente en ondernemers, ieder voor de helft. FOV betaalt €7.500 en de toeristische sector heeft eveneens €7.500 gereserveerd in de Toeristische Impuls. U heeft in de programmabegroting 2018 €15.000 gereserveerd.


G
Tijd
G
Geld