Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

3.007 Samenwerking Toeristische Uitvoerings Alliantie 2016-2018

3.007 Samenwerking Toeristische Uitvoerings Alliantie 2016-2018
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 31-12-2015
Einddatum: 30-12-2018Toelichting

G
Kwaliteit

De TUA (samenwerkingsverband tussen Impuls Zeeland, Kenniscentrum Kusttoerisme en de VVV Zeeland) heeft uitvoering gegeven aan het Activiteitenprogramma 2016-2017. Als kustgemeente doen wij hieraan met verschillende onderzoeken en projecten mee. Zaken waaraan is gewerkt en aan het eind van het jaar in concept gereed waren zijn Maatwerkrapportage economisch belang toerisme Veere, Onderzoek naar de Vaste gast, de opzet van een aanboddatabank en online marketingscampagnes. 

G
Tijd
G
Geld

Het TUA programma 2016-2018 zal aan de R&T sector worden voorgelegd voor een bijdrage uit de Toeristische Impuls.