Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

3.010 Vernieuwing Zeeland-Veere Pas 2016-2017

3.010 Vernieuwing Zeeland-Veere Pas 2016-2017
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2015
Einddatum: 30-12-2017Toelichting

Wij hebben in 2017 opnieuw een bijdrage van € 12.000 verleend voor de doorontwikkeling van de ZeelandPas. De doorontwikkeling heeft betrekking op een verbreding van de pas met 2 pilots (inwoners en sociaal domein).. Door omstandigheden (voorbereiding en techniek) hebben de pilots echter nog niet in 2017 plaats gevonden.

 

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld