Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

3.011 Voorbereiden Project Ecoferium Veerse Dam en duurzame mobiliteit Veere

3.011 Voorbereiden Project Ecoferium Veerse Dam en duurzame mobiliteit Veere
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2017Toelichting

--
Kwaliteit

 Met de vastgestelde Zeeuwse Kustvisie is de hele ontwikkeling van de Veerse Dam in een ander licht komen te staan.  Het streefbeeld voor de Veerse Dam is handhaving van het huidige karakter zonder bebouwing en het opstellen van een landschapsvisie.  Onze gemeente heeft hiermee ingestemd.  Daarmee is de hotspotontwikkeling  voor de Veerse Dam van de baan.

--
Tijd
--
Geld

Wel of geen EU subsidie is essentieel voor realiseringskans van beide projecten.