Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

4.001 Passend onderwijs invoeren

4.001 Passend onderwijs invoeren
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 07-09-2015Toelichting

In 2017 hebben wij de volgende resultaten behaald:

- In maart 2017 hebben we meegedaan aan de monitor van het NJI over de afstemming tussen onderwijs en zorg. Aan deze monitor werkten medewerkers van jeugdzorgorganisaties, scholen en gemeenten mee. De resultaten waren positief: medewerkers uit het onderwijs en uit de zorg werken steeds beter samen. De samenwerking ervaren zij ook als positief. Toch ligt het belangrijkste verbeterpunt ook op het gebied van samenwerking: nu werkt men samen op basis van ieders eigen plan. De verbetering zit in het samenwerken vanuit 1 gezamenlijk plan.

- Wethouder Molenaar bezocht in 2017 alle Veerse basisscholen. Hier bleek dat de Veerse scholen veel kinderen met een extra zorgvraag opvangen. Sommige scholen specialiseren zich (bijvoorbeeld in autisme). De scholen maken goed gebruik van elkaars expertise.

- Op 21 juni 2017 vond de jaarlijkse conferentie passend onderwijs plaats. Meer dan 150 medewerkers uit de zorg, het onderwijs en gemeenten gingen met elkaar in gesprek over onderwerpen als privacy, afstemming en thuiszitters.

- Niet alle scholen zijn ook fysiek ingericht op passend onderwijs. Eind 2017 verleenden wij een bijdrage in de kosten van aanpassing van de toiletruimte op 2 scholen.

- In de REA's  maakten wij met de schoolbesturen en de kinderopvang afspraken over thuiszitters, schoolbegeleiding en kwetsbare jongeren.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld