Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

4.002 Vormgeven nieuw beleid volwasseneneducatie

4.002 Vormgeven nieuw beleid volwasseneneducatie
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2014Toelichting

Wij  hebben in 2017 de volgende resultaten bereikt:

- We verleenden aan Scalda en het taalhuis een subsidie om taalcursussen en taalactiviteiten te organiseren.

- Het taalhuis gaf in 2017 cursussen aan medewerkers van de peuterspeelzalen, de consultatiebureaus en Stichting Welzijn Veere om laaggeletterdheid te signaleren. Daarnaast is zij gestart met taalcafés en organiseerde zij met de school in Grijpskerke een avond voor ouders. De coördinator reed mee op de bibliobus door de Veerse kernen. Hier bleek dat veel mensen nog niet bekend zijn met het taalhuis. Samen met Orionis en Dunya is een cursus gegeven voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze taalcursus is vooral gericht op participatie in het dagelijks leven.

- Scalda gaf in 2017 taalcursussen aan: mensen met een buitenlandse afkomst, medewerkers van Orionis (op locatie), klanten van Orionis, ouders van leerlingen op basisscholen en mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast verzorgde Scalda cursussen rekenen,  niveauverhoging en de test en opleiding  voor de taaltoets.

- In 2017 is op Walcheren niet het gehele budget voor educatie besteed. We mogen van het rijk 25% reserveren voor 2018. Dit doen we. We hoeven niets terug te betalen aan het rijk.

G
Kwaliteit
05-02-2018

Wij  hebben in 2017 de volgende resultaten bereikt:

- We verleenden aan Scalda en het taalhuis een subsidie om taalcursussen en taalactiviteiten te organiseren.

- Het taalhuis heeft in 2017 cursussen aan medewerkers van de peuterspeelzalen, de consultatiebureaus en Stichting Welzijn Veere gegeven om laaggeletterdheid te signaleren. Daarnaast is zij gestart met taalcafes en heeft zij met de school in Grijpskerke een avond voor ouders georganiseerd. De coordinator is meegereden op de bibliobus door de Veerse kernen. Hier bleek dat veel mensen nog niet bekend zijn met het taalhuis. Samen met Orionis en Dunya is een cursus gegeven voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze taalcursus is vooral gericht op participatie in het dagelijks leven.

- Scalda heeft in 2017 taalcursussen gegeven aan: mensen met een buitenlandse afkomst, medewerkers van Orionis (op locatie), klanten van Orionis, ouders van leerlingen op basisscholen en mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast verzorgde Scalda cursussen rekenen,  niveauverhoging en de test en opleiding  voor de taaltoets.

- In 2017 is op Walcheren niet het gehele budget voor educatie besteed. We mogen van het rijk 25% reserveren voor 2018. Dit doen we. We hoeven niest terug te betalen aan het rijk.


G
Tijd
G
Geld