Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

4.004 Realiseren multifunctioneel gebouw in Biggekerke

4.004 Realiseren multifunctioneel gebouw in Biggekerke
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2017Toelichting

G
Kwaliteit

Begin 2017  waren de oude school en het dorpshuis gesloopt, we voerden explosievenonderzoek, bodemonderzoek en archeologisch onderzoek uit. Er zijn geen explosieven aangetroffen in de bovenste 4 meter. Als bekend is waar de (hei) palen geplaatst worden, voeren we op die plaatsen nog een aanvullend diepteonderzoek uit.  De andere  onderzoeken, zoals bodemonderzoek en archeologie, leverden geen bijzonderheden op.  De gemeenteraad stelde in maart extra geld beschikbaar voor aanvullende maatregelen op het gebied van duurzaamheid.  Het terrein van de MFA is bouwrijp gemaakt, net als de aangrenzende bouwkavels. Voor beide kavels is een optie tot koop verleend.   De omgevingsvergunning is verleend.   Met de dorpsraad en  andere betrokkenen bespraken we het plan voor inrichting van het gebied rondom de multifunctionele accommodatie. Het  aanbestedingsproces van de bouw van de accommodatie duurde wat langer dan verwacht .  Het werk is inmiddels gegund aan Bouwbedrijf De Delta.  Vanwege de drukte in de bouw is niet meer in 2017 gestart. Partners zijn druk bezig met het opstellen van een plan voor de inrichting van de accommodatie  en een bijbehorende begroting. Op basis van dit plan vragen zij aanvullende subsidies van derden aan.

 

O
Tijd

De bouw start in maart 2018, de oplevering is gepland in december van dat jaar.

G
Geld