Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

4.005 Harmoniseren kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

4.005 Harmoniseren kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016Toelichting

Wij hebben in 2017 de volgende resultaten bereikt:

- We hebben van het rijk in 2017 extra geld ontvangen voor de scholing van pedagogisch medewerkers op de peuterspeelzalen. Wij hebben dit geld ingezet voor scholing op het gebied van KIJK: signaleren en volgen van kinderen met een taalachterstand. Daarnaast voldoen alle pedagogisch medewerkers aan de taaleis.

- Op 1 september 2017 had Stichting Kinderopvang Walcheren de peuterspeelzalen geharmoniseerd met de kinderopvang. Zowel administratief, financieel als kwalitatief zijn de peuterspeelzalen en de kinderopvang gelijk.

- Door de harmonisatie ontvangt de stichting Kinderopvang Walcheren een hogere bijdrage van ouders. Ouders krijgen deze bijdrage vergoed via de kinderopvangtoeslag (belastingdienst). Hierdoor is het gemeentelijke subsidie voor 2018 lager dan in voorgaande jaren.

G
Kwaliteit
05-02-2018

Wij hebben in 2017 de volgende resultaten bereikt:

- We hebben van het rijk in 2017 extra geld ontvangen voor de scholing van pedagogisch medewerkers op de peuterspeelzalen. Wij hebben dit geld ingezet voor scholing op het gebied van KIJK: signaleren en volgen van kinderen met een taalachterstand. Daarnaast voldoen alle pedagogisch medewerkers aan de taaleis.

- Op 1 september 2017 had Stichting Kinderopvang Walcheren de peuterspeelzalen geharmoniseerd met de kinderopvang. Zowel administratief, financieel als kwalitatief zijn de peuterspeelzalen en de kinderopvang gelijk.

- Door de harmonisatie ontvangt de STICHTING Kinderopvang Walcheren een hogere bijdrage van ouders. Ouders krijgen deze bijdrage vergoed via de kinderopvangtoeslag (belastingdienst). Hierdoor is het gemeentelijke subsidie voor 2018 lager dan in voorgaande jaren.


G
Tijd
G
Geld