Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

4.006 Vormgeven nieuw beleid voor- en vroegschoolse educatie

4.006 Vormgeven nieuw beleid voor- en vroegschoolse educatie
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016Toelichting

Wij hebben in 2017 de volgende resultaten behaald:

- In januari 2017 hebben we met scholen en peuterspeelzalen afspraken gemaakt over de "doorgaande lijn". We spraken af welke activiteiten en gewoonten die gestart zijn op de peuterspeelzaal doorgaan op de basisschool.

- Op 25 januari 2017 vond de Veerse voorleesdag plaats. Burgemeester en wethouders lazen voor op diverse scholen. Alle scholen en peuterspeelzalen gaven wij hiervoor een tas met een voorleesboek, voorleestips voor ouders en ander materiaal.

- Naast de lopende activiteiten besteedden we in 2017 extra aandacht aan scholing van pedagogisch medewerkers.

- In Biggekerke draaide een bijzondere peutergroep: geleid door 1 pedagogisch medewerker van KOW en 1 leerkracht van Primas. Zo ontstaat al vroeg afstemming met het schoolse programma.

- Studenten van de HZ deden onderzoek naar ouderbetrokkenheid. Zij deden bruikbare aanbevelingen. In 2018 gaan we met deze aanbevelingen aan de slag.

- Dit jaar zaten we in de steekproef van de Onderwijsinspectie. De Onderwijsinspectie controleert de wijze waarop gemeenten het VVE-beleid uitvoeren. We scoorden op alle onderdelen een voldoende en op sommige onderdelen zelfs prima.

- Het rijk heeft besloten de nieuwe verdeelsleutel over gemeenten voor het geld niet in 2017 bekend te maken. We verwachten dat de nieuwe verdeelsleutel ingaat in 2019.

 

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld