Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

5.001 Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma Sport 2017

5.001 Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma Sport 2017
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2017Toelichting

G
Kwaliteit

In het uitvoeringsprogramma sport 2017 staan de prioriteiten voor 2017. We werken daarin samen met verschillende partners zoals het onderwijs. Ook de combinatiefunctionaris en de buurtsportcoaches hebben een belangrijke taak in de uitvoering. Dit uitvoeringsprogramma ontving u op 2 februari 2017 ter kennisname.

We voerden alle activiteiten uit het uitvoeringsprogramma 2017 uit. Een aantal van deze activiteiten lopen nog door in 2018 zoals het Living Lab IKC Zoutelande en de inzet van de sportambassadeur.

Succesvolle projecten in 2017 waren onder andere:

 -  de fittest voor senioren. 216 mensen deden mee in de woonzorgcomplexen in onze gemeente en bij fysiofitness De Driehoek;

- SportDoeMee basisscholen. In het schooljaar 2016/2017 verspreidde  we opnieuw een boekje van SportDoeMee verspreid aan de leerlingen van de basisscholen (in plaats van een flye). Hierdoor namen aanzienlijk meer kinderen deel ten opzichte van vorig schooljaar. In totaal meldde 201 kinderen (18,3%) zich aan(peildatum: 31 mei 2017). De doelstelling van 15 % uit werkprogramma is hiermee behaald. In 2016 deden er in totaal 74 (6,6 %) van de 1128 kinderen mee.     

05-02-2018

In het uitvoeringsprogramma sport 2017 staan de prioriteiten voor 2017. We werken daarin samen met verschillende partners zoals het onderwijs. Ook de combinatiefunctionaris en de buurtsportcoaches hebben een belangrijke taak in de uitvoering. Dit uitvoeringsprogramma heeft u op 2 februari 2017 ter kennisname ontvangen.

We hebben alle activiteiten uit het uitvoeringsprogramma 2017 uitgevoerd. Een aantal van deze activiteiten lopen nog door in 2018 zoals het Living Lab IKC Zoutelande en de inzet van de sportambassadeur.

Succesvolle projecten in 2017 waren onder andere:

 -  de fittest voor senioren. Hieraan hebben 216 mensen meegedaan in de woonzorgcomplexen in onze gemeente en bij fysiofitness De Driehoek;

- SportDoeMee basisscholen. In het schooljaar 2016/2017 hebben we opnieuw een boekje van SportDoeMee verspreid aan de leerlingen van de basisscholen (in plaats van een flye). Hierdoor hebben  aanzienlijk meer kinderen deelgenomen ten opzichte van vorig schooljaar. In totaal hebben er 201 kinderen

 (18,3%) zich aangemeld (peildatum: 31 mei 2017). De doelstelling van 15 % uit werkprogramma is hiermee behaald. In 2016 deden er in totaal 74 (6,6 %) van de 1128 kinderen mee.      

 

Bij


05-02-2018

In het uitvoeringsprogramma sport 2017 staan de prioriteiten voor 2017. We werken daarin samen met verschillende partners zoals het onderwijs. Ook de combinatiefunctionaris en de buurtsportcoaches hebben een belangrijke taak in de uitvoering. Dit uitvoeringsprogramma heeft u op 2 februari 2017 ter kennisname ontvangen.

We hebben alle activiteiten uit het uitvoeringsprogramma 2017 uitgevoerd. Een aantal van deze activiteiten lopen nog door in 2018 zoals het Living Lab IKC Zoutelande en de inzet van de sportambassadeur.

Succesvolle projecten in 2017 waren onder andere:

 -  de fittest voor senioren. Hieraan hebben 216 mensen meegedaan in de woonzorgcomplexen in onze gemeente en bij fysiofitness De Driehoek;

- SportDoeMee basisscholen. In het schooljaar 2016/2017 hebben we opnieuw een boekje van SportDoeMee verspreid aan de leerlingen van de basisscholen (in plaats van een flye). Hierdoor hebben  aanzienlijk meer kinderen deelgenomen ten opzichte van vorig schooljaar. In totaal hebben er 201 kinderen

 (18,3%) zich aangemeld (peildatum: 31 mei 2017). De doelstelling van 15 % uit werkprogramma is hiermee behaald. In 2016 deden er in totaal 74 (6,6 %) van de 1128 kinderen mee.      

 

Bij


G
Tijd

Geen bijzonderheden. We hebben alle activiteiten in 2017 uitgevoerd. Met een aantal activiteiten zijn we gestart en deze lopen ook door in 2018 zoals het Living Lab Zoutelande.

G
Geld

Bij het uitvoeringsprogramma 2017 is ook een begroting opgenomen. We hebben over 2017 een klein overschot van ca. € 4.000.