Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

5.002 Uitvoeren maatregelen tegen konijnenoverlast sportvelden tweede fase

5.002 Uitvoeren maatregelen tegen konijnenoverlast sportvelden tweede fase
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 31-12-2015
Einddatum: 14-09-2017Toelichting

G
Kwaliteit

We hebben in 2016 rondom de  hoofdvelden van VV Domburg, VV Oostkapelle, VV Serooskerke en VV De Noormannen gaasafrasteringen geplaatst.  Dit was de eerste fase. In 2017 heeft u financiële middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de tweede fase.

In maart en april 2017  hebben we een (1-op-1) evaluatie met de clubs gehouden over de eerste fase. Met de uitkomsten van deze gesprekken hebben we een plan voor de uitvoering tweede fase gemaakt. De verenigingen zijn akkoord gegaan met dit plan. Op 20 juni 2017 hebben we daarom ingestemd met de aanpak tweede fase maatregelen konijnenoverlast. Rond de tweede velden van de voetbalcomplexen in Domburg, Oostburg, Serooskerke en Westkapelle is er in de zomerperiode een gaasafrastering geplaatst. We hebben ervoor gekozen om betonplaten aan te leggen, omdat dit de meest duurzame oplossing is. De verenigingen hebben de helft van de meerkosten voor betonplaten voor hun rekening genomen. Bij voetbalvereniging De Meeuwen omheinden we een extra deel van het complex. Op verzoek van de club hebben we ook hier gekozen voor maatwerk. De werkzaamheden zijn naar tevredenheid van zowel de verenigingen als de gemeente uitgevoerd.

05-02-2018

De afgelopen jaren is de overlast door konijnen op de sportvelden toegenomen. De konijnen graven in de velden en hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties. We hebben in het verleden diverse maatregelen getroffen maar geen van deze maatregelen is voldoende geweest. Daarom hebben we in 2016 rondom de  hoofdvelden van VV Domburg, VV Oostkapelle, VV Serooskerke en VV De Noormannen gaasafrasteringen geplaatst.  Dit was de eerste fase. In 2017 heeft u financiële middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de tweede fase.

In maart en april 2017  hebben we een (1-op-1) evaluatie met de clubs gehouden over de eerste fase. Met de uitkomsten van deze gesprekken hebben we een plan voor de uitvoering tweede fase gemaakt. De verenigingen zijn akkoord gegaan met dit plan. Op 20 juni 2017 hebben we daarom ingestemd met de aanpak tweede fase maatregelen konijnenoverlast. Rond de tweede velden van de voetbalcomplexen in Domburg, Oostburg, Serooskerke en Westkapelle is er in de zomerperiode een hekwerk geplaatst. We hebben ervoor gekozen om betonplaten aan te leggen, omdat dit de meest duurzame oplossing is. De verenigingen hebben de helft van de meerkosten voor betonplaten voor hun rekening genomen. Bij voetbalvereniging De Meeuwen omheinden we een extra deel van het complex. Op verzoek van de club hebben we ook hier gekozen voor maatwerk. De werkzaamheden zijn naar tevredenheid van zowel de verenigingen als de gemeente uitgevoerd.


G
Tijd

We hebben de werkzaamheden volgens planning uitgevoerd.

 

G
Geld

 

Dit is conform de financiële planning.

In de tweede fase hebben we gekozen voor de meest duurzame oplossing, namelijk het leggen van betonplaten. De meerkosten hiervan nemen we voor de helft voor onze rekening. De verenigingen betalen het andere deel.

De extra kosten van € 8.561 hebben we gedekt uit de budget "duurzaamheid sportaccommodaties" (€ 5.000) en via "onvoorzien incidenteel"(€ 3.561).