Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

5.003 Verlengen privatiseringsovereenkomst voetbalcomplexen inclusief onderzoek privatisering veldonderhoud

5.003 Verlengen privatiseringsovereenkomst voetbalcomplexen inclusief onderzoek privatisering veldonderhoud
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2015
Einddatum: 30-12-2017Toelichting

G
Kwaliteit

In december 2015 stemde u met het procesvoorstel “brede verkenning buitensport” in. Aanleiding voor de start van dit proces is het aflopen van de (eerste) erfpachtovereenkomst voetbal op 31 december 2017 (VV Serooskerke). Ook staat in het coalitieprogramma 2014-2018 dat we bij
verlenging van deze erfpachtovereenkomsten de mogelijkheid van privatisering veldonderhoud onderzoeken.

Na de inspiratiebijeenkomst in april 2016 en de dialogen Maatschappelijk Vastgoed volgde de volgende stap. We gingen in 2017 in gesprek met de voetbalverenigingen, korfbalvereniging en een aantal andere betrokken partijen (zoals stads- en dorpsraden, sportaanbieders en sportbonden) over hun ambities voor de toekomst en hun ideeën voor privatisering veldonderhoud. Dit deden we via interviews en groepsgesprekken. Tijdens een bijeenkomst op 5 juli 2017 koppelde we de resultaten van deze gesprekken terug naar de betrokken partijen.

We maakte tussentijds de kanttekening dat privatisering veldonderhoud niet voor 31 december 2017 gerealiseerd wordt. Samen met de verenigingen moeten we namelijk een aanpak en tijdpad afspreken voor privatisering veldonderhoud. Toen kondigde we al aan dat de gemeente de erfpachtovereenkomsten voor wat betreft de opstallen met een aantal jaren verlengd, rekening houdend met het tijdpad privatisering veldonderhoud. Op 5 december 2017 besloten wij  de erfpachtovereenkomst met VV Serooskerke, VV Oostkapelle, VV Domburg en VCK te verlengen met een periode van maximaal vijf jaar. Ingeval van positieve besluitvorming over privatisering veldonderhoud sluiten we nieuwe erfpachtovereenkomsten af. U ontving dit besluit op 14 december 2017 ter kennisname.

Tijdens het voorzittersoverleg voetbal Veere van oktober 2017 maakte we een afspraak over de eerste vervolgstap. In het eerste kwartaal van 2018 organiseren we een voorlichting over de privatisering veldonderhoud.  


 

05-02-2018

In december 2015 heeft u ingestemd met het procesvoorstel “brede verkenning buitensport”. Aanleiding voor de start van dit proces is het aflopen van de (eerste) erfpachtovereenkomst voetbal op 31 december 2017 (VV Serooskerke). Ook staat in het coalitieprogramma 2014-2018 dat we bij
verlenging van deze erfpachtovereenkomsten de mogelijkheid van privatisering veldonderhoud onderzoeken.

Na de inspiratiebijeenkomst in april 2016 en de dialogen Maatschappelijk Vastgoed volgde de volgende stap. We zijn in 2017 in gesprek gegaan met de voetbalverenigingen, korfbalvereniging en een aantal andere betrokken partijen (zoals stads- en dorpsraden, sportaanbieders en sportbonden) over hun ambities voor de toekomst en hun ideeën voor privatisering veldonderhoud. Dit hebben we via interviews en groepsgesprekken gedaan. Tijdens een bijeenkomst op 5 juli 2017 hebben we de resultaten van deze gesprekken teruggekoppeld naar de betrokken partijen.

We hebben tussentijds de kanttekening gemaakt dat privatisering veldonderhoud niet voor 31 december a.s. gerealiseerd wordt. Samen met de verenigingen moeten we namelijk een aanpak en tijdpad afspreken voor privatisering veldonderhoud. Toen hebben we al aangekondigd
dat de gemeente de erfpachtovereenkomsten v.w.b. de opstallen met een aantal jaren zal verlengen, rekening houdend met het tijdpad privatisering veldonderhoud. Op 5 december 2017 hebben wij ingestemd met verlenging van de erfpachtovereenkomst met VV Serooskerke,
VV Oostkapelle, VV Domburg en VCK. Deze overeenkomsten hebben we verlengd met een periode van maximaal vijf jaar. Ingeval van positieve besluitvorming over privatisering veldonderhoud sluiten we nieuwe erfpachtovereenkomsten af. U heeft dit besluit op 14 december 2017 ter kennisname ontvangen.

Tijdens het voorzittersoverleg voetbal Veere van oktober 2017 hebben we een afspraak gemaakt over de eerste vervolgstap. In het eerste kwartaal van 2018 organiseren we een voorlichting over de privatisering veldonderhoud.  


 


05-02-2018

In december 2015 heeft u ingestemd met het procesvoorstel “brede verkenning buitensport”. Aanleiding voor de start van dit proces is het aflopen van de (eerste) erfpachtovereenkomst voetbal op 31 december 2017 (VV Serooskerke). Bovendien staat in het coalitieprogramma 2014-2018 dat we bij
verlenging van deze erfpachtovereenkomsten de mogelijkheid van privatisering veldonderhoud onderzoeken.

Na de inspiratiebijeenkomst in april 2016 en de dialogen Maatschappelijk Vastgoed volgde de volgende stap. We zijn in 2017 in gesprek gegaan met de voetbalverenigingen, korfbalvereniging en een aantal andere betrokken partijen (zoals stads- en dorpsraden, sportaanbieders en sportbonden) over hun ambities voor de toekomst en hun ideeën voor privatisering veldonderhoud. Dit hebben we via interviews en groepsgesprekken gedaan. Tijdens een bijeenkomst op 5 juli 2017 hebben we de resultaten van deze gesprekken teruggekoppeld naar de betrokken partijen.

We hebben tussentijds de kanttekening gemaakt dat privatisering veldonderhoud niet voor 31 december a.s. gerealiseerd wordt. Samen met de verenigingen moeten we namelijk een aanpak en tijdpad afspreken voor privatisering veldonderhoud. Toen hebben we al aangekondigd
dat de gemeente de erfpachtovereenkomsten v.w.b. de opstallen met een aantal jaren zal verlengen, rekening houdend met het tijdpad privatisering veldonderhoud. Op 5 december 2017 hebben wij ingestemd met verlenging van de erfpachtovereenkomst met VV Serooskerke,
VV Oostkapelle, VV Domburg en VCK. Deze overeenkomsten hebben we verlengd met een periode van maximaal vijf jaar. Ingeval van positieve besluitvorming over privatisering veldonderhoud sluiten we nieuwe erfpachtovereenkomsten af. U heeft dit besluit op 14 december 2017 ter kennisname ontvangen.

Tijdens het voorzittersoverleg voetbal Veere van oktober 2017 hebben we een afspraak gemaakt over de eerste vervolgstap. In het eerste kwartaal van 2018 organiseren we een voorlichting over de privatisering veldonderhoud.  Doel is om een beeld te
krijgen van ervaringen bij andere clubs/andere gemeenten met dit proces en wat er nodig is in het vervolg. De gemeente bereidt dit samen voor met een van de voorzitters.


 


05-02-2018

In december 2015 heeft u ingestemd met het procesvoorstel “brede verkenning buitensport”. Aanleiding voor de start van dit proces is het aflopen van de (eerste) erfpachtovereenkomst voetbal op 31 december 2017 (VV Serooskerke). Bovendien staat in het coalitieprogramma 2014-2018 dat we bij
verlenging van deze erfpachtovereenkomsten de mogelijkheid van privatisering veldonderhoud onderzoeken.

Na de inspiratiebijeenkomst in april 2016 en de dialogen Maatschappelijk Vastgoed volgde de volgende stap. We zijn in 2017 in gesprek gegaan met de voetbalverenigingen, korfbalvereniging en een aantal andere betrokken partijen (zoals stads- en dorpsraden, sportaanbieders en sportbonden) over hun ambities voor de toekomst en hun ideeën voor privatisering veldonderhoud. Dit hebben we via interviews en groepsgesprekken gedaan. Tijdens een bijeenkomst op 5 juli 2017 hebben we de resultaten van deze gesprekken teruggekoppeld naar de betrokken partijen.

We hebben tussentijds de kanttekening gemaakt dat privatisering veldonderhoud niet voor 31 december a.s. gerealiseerd wordt. Samen met de verenigingen moeten we namelijk een aanpak en tijdpad afspreken voor privatisering veldonderhoud. Toen hebben we al aangekondigd
dat de gemeente de erfpachtovereenkomsten v.w.b. de opstallen met een aantal jaren zal verlengen, rekening houdend met het tijdpad privatisering veldonderhoud. Op 5 december 2017 hebben wij ingestemd met verlenging van de erfpachtovereenkomst met VV Serooskerke,
VV Oostkapelle, VV Domburg en VCK. Deze overeenkomsten hebben we verlengd met een periode van maximaal vijf jaar. Ingeval van positieve besluitvorming over privatisering veldonderhoud sluiten we nieuwe erfpachtovereenkomsten af.

Tijdens het voorzittersoverleg voetbal Veere van oktober 2017 hebben we een afspraak gemaakt over de eerste vervolgstap. In het eerste kwartaal van 2018 organiseren we een voorlichting over de privatisering veldonderhoud.  Doel is om een beeld te
krijgen van ervaringen bij andere clubs/andere gemeenten met dit proces en wat er nodig is in het vervolg. De gemeente bereidt dit samen voor met een van de voorzitters.


 


O
Tijd

Het proces loopt tot nu toe volgens planning.

Een eventuele privatisering veldonderhoud heeft niet per 1 januari 2018 plaats gehad. De verenigingen hebben meer tijd en informatie nodig. De erfpachtovereenkomsten hebben we wel tijdig verlengd (voor een periode van 5 jaar).

 

G
Geld

In 2017 zijn er nog geen kosten gemaakt.