Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

5.005 Realiseren van een mountainbikeroute

5.005 Realiseren van een mountainbikeroute
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2017Toelichting

G
Kwaliteit

In de Sportnota 2016-2018 is het realiseren van een MTB-route in Veere als ontwikkeling genoemd bij het speerpunt “Omgeving en faciliteiten”.  Daarom hebben wij ons in het voorjaar van 2016 uitgesproken voor realisatie van een mountainbikeroute. Initiatiefnemer is mountainbikevereniging Zeeuwse Kust, de rol van de gemeente is regisserend en ondersteunend.

Op 27 juni 2017 hebben we ingestemd met het projectplan  met daarin onder andere de aanpak, rolverdeling en risico's. Hierbij hebben we een positieve intentie afgegeven voor een gemeentelijke financiële bijdrage voor de realisatie van de route. Met het waterschap en Zeeuwse Kust hebben we overeenstemming bereikt over de realisatie van een route Valkenisse-Zoutelande (september 2017).

Op 25 oktober 2017 hebben we kennis genomen van de mountainbikeroute Vlissingen die als start en finish Vlissingen heeft.  Deze route wil initiatiefnemer Zeeuwse Kust uitbreiden naar Veers grondgebied (omgeving Dishoek, Zoutelande, Biggekerke).  Naar verwachting stellen we deze deelroute in het eerste kwartaal van 2018 vast.

De komende jaren werkt Zeeuwse Kust aan de routes Westkapelle en Oostkapelle.

05-02-2018

In de Sportnota 2016-2018 is het realiseren van een MTB-route in Veere als ontwikkeling genoemd bij het speerpunt “Omgeving en faciliteiten”.  Daarom hebben wij ons in het voorjaar van 2016 uitgesproken voor realisatie van een mountainbikeroute. Initiatiefnemer is mountainbikevereniging Zeeuwse Kust, de rol van de gemeente is regisserend en ondersteunend.

Op 27 juni 2017 hebben we ingestemd met het projectplan  met daarin onder andere de aanpak, rolverdeling en risico's. Hierbij hebben we al een positieve intentie afgegeven voor een gemeentelijke financiële bijdrage voor de realisatie van de route. Met het waterschap en Zeeuwse Kust hebben we overeenstemming bereikt over de realisatie van een route Valkenisse-Zoutelande (september 2017).

Op 25 oktober 2017 hebben we kennis genomen van de mountainbikeroute Vlissingen die als start en finish Vlissingen heeft.  Deze route wil initiatiefnemer Zeeuwse Kust uitbreiden naar Veers grondgebied (omgeving Dishoek, Zoutelande, Biggekerke).  Naar verwachting stellen we deze deelroute in het eerste kwartaal van 2018 vast.

De komende jaren werkt Zeeuwse Kust aan de routes Westkapelle en Oostkapelle. We hebben hierover procesafspraken gemaakt.


05-02-2018

Met het waterschap zijn we in gesprek over de haalbaarheid van realisatie van een route Valkenisse-Zoutelande. Op 27 juni jl. hebben we ingestemd met het projectplan  met daarin onder andere de aanpak, rolverdeling en risico's.

We gaan verder in gesprek met de initiatiefnemers over de route en de knelpunten.

Op 30 november jl. hebben we een (bestuurlijk) overleg gehouden om de voortgang van de Veerse routes te bespreken. De komende jaren werkt Zeeuwse Kust aan de afronding van de route Vlissingen (v.w.b. de route Dishoek-Zoutelande-Biggekerke) en aan de routes Westkapelle en Oostkapelle. We maken hierover procesafspraken.


G
Tijd

We zijn in 2016 gestart met dit proces. Het initiatief komt van mountainbikevereniging Zeeuwse Kust. Omdat ze in 2017 de route in Vlissingen hebben gerealiseerd, heeft de vereniging in 2017 minder tijd gehad voor het werken aan een route in Veere.

G
Geld

We hebben een positieve intentie afgegeven voor een financiële bijdrage van € 5.500 voor een ingediende subsidieaanvraag bij de Provincie.