Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

5.006 Beeldende kunst in openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen realiseren

5.006 Beeldende kunst in openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen realiseren
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2012
Einddatum: 30-12-2014Toelichting

G
Kwaliteit

In 2016  besloot  de raad  een krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van een kunstwerk in Serooskerke. De kunstadviescommissie selecteerde drie kunstenaars. Alle drie de kunstenaars maakten een schetsontwerp. De schetsontwerpen zijn gepresenteerd.  De kunstadviescommissie, inclusief twee leden van de dorpsraad Serooskerke, selecteerden twee kunstwerken, deze twee ontwerpen legden we voor aan de inwoners van Serooskerke. Inwoners hebben 1  kunstwerk geselecteerd.  Wij geven dan opdracht dit kunstwerk te maken.   De geselecteerde kunstenaar is Iris Le Rütte. Oplevering was op 9 maart 2018.

08-02-2018

In 2016  besloot  de raad  een krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van een kunstwerk in Serooskerke. De kunstadviescommissie selecteerde drie kunstenaars. Alle drie de kunstenaars maakten een schetsontwerp. De schetsontwerpen zijn gepresenteerd.  De kunstadviescommissie, inclusief twee leden van de dorpsraad Serooskerke, selecteerden twee kunstwerken, deze twee ontwerpen legden we voor aan de inwoners van Serooskerke. Inwoners hebben 1  kunstwerk geselecteerd.  Wij geven dan opdracht dit kunstwerk te maken.   De geselecteerde kunstenaar is Iris Le Rütte. Oplevering is nu gepland op 9 maart 2018.


O
Tijd

Omdat de  geselecteerde kunstenaars aangaven meer tijd nodig te hebben voor een kwalitatief goed ontwerp en realisatie van het kunstwerp is de oplevering nu, na overleg met de dorpsraad/kunstadviescommissie, verplaatst naar 9 maart 2018..

G
Geld