Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

5.012 Opzetten van een duurzaamheidsproject rijksmonumenten en waardevolle panden

5.012 Opzetten van een duurzaamheidsproject rijksmonumenten en waardevolle panden
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 14-05-2017Toelichting

Aandachtspunt bij de uitvoering van de structuurvisie Cultuurhistorie is het verduurzamen van Monumenten- en cultuurhistorisch waardevolle panden. In 2017 zijn we hiermee gestart door de eigenaren van deze panden te informeren over de mogelijkheden. Een flink aantal eigenaren gaf aan geïnteresseerd te zijn. Specifiek voor de stad Veere is er een eerste informatieavond georganiseerd.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld