Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

5.014 Uitvoeren kwaliteitsinspectie groen

5.014 Uitvoeren kwaliteitsinspectie groen
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 19-09-2013
Einddatum: 30-12-2018Toelichting

De jaarlijkse kwaliteitsinspecties zijn uitgevoerd in juli en september 2017.  Daarbij is gebleken dat we voldeden aan het afgesproken niveau. In 2018 worden in juli en september weer inspectieronden uitgevoerd.

 

G
Kwaliteit
06-02-2018

De jaarlijkse controlerondes zijn uitgevoerd in juli en september 2017.  De uitkomst liet zien dat we voldeden aan het afgesproken niveau.

 


05-02-2018

De jaarlijkse controlerondes zijn uitgevoerd in juli en september.  De uitkomst was dat we voldeden aan het afgesproken niveau.

 


G
Tijd
G
Geld