Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

5.017 Uitvoeren rapport “De kust is breder dan het strand”.

5.017 Uitvoeren rapport “De kust is breder dan het strand”.
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 30-06-2014
Einddatum: 30-12-2018Toelichting

G
Kwaliteit

In 2017 borduurden we voort op het rapport van Staatsbosbeheer "De Kust is breder dan het strand", samen met Toeristische Impuls.  De focus lag op koppeling van  kwalitatief sanitair met andere activiteiten op de grotere parkeerterreinen.  We deden een proef met een redelijk duurzaam en zelfvoorzienend toilet  in de zomerperiode op het terrein Duinweg te Oostkapelle. . Die proef was succesvol, overigens na aanloopproblemen.  Eind 2017 kwam Impuls Zeeland, op verzoek van Toeristische Impuls en gemeente, met een scenariorapport voor ondersteunende functies op de parkeerterreinen (sanitair met onthaalvoorziening).

Besluitvorming over het rapport, dat per parkeerterrein een concreet advies geeft, volgt in 2018. Uitvoering van de adviezen is afhankelijk van de totstandkoming van de samenwerking stranden en kustgebied Walcheren met gemeente Vlissingen en waterschap Scheldestromen. .

 

07-02-2018

In februari 2014 heeft Staatsbosbeheer het rapport "De Kust is breder dan het strand" gepresenteerd.  In dit rapport is de ambitie uitgesproken “Hoe zorg je er voor dat een recreant ervaart dat hij in een hoogwaardig recreatief gebied is aangekomen en zich daar welkom voelt om ongedwongen te recreëren en van de aanwezige natuur te genieten”.  In 2016  startten we  met uitwerking  (vervangen verwijs- en welkomstborden en nieuwe informatieborden en twee proeven met openbare toiletten).  

In 2017 borduurden we hierop voort, samen met Toeristische Impuls.  De focus lag op koppeling van  kwalitatief sanitair met andere activiteiten op de grotere parkeerterreinen.  We deden een proef met een redelijk duurzaam en zelfvoorzienend toilet  in de zomerperiode op het terrein Duinweg te Oostkapelle. . Die proef was succesvol, overigens na aanloopproblemen.  Eind 2017 kwam Impuls Zeeland, op verzoek van Toeristische Impuls en gemeente, met een scenariorapport voor ondersteunende functies op de parkeerterreinen (sanitair met onthaalvoorziening).

Besluitvorming over het rapport, dat per parkeerterrein een concreet advies geeft, volgt in 2018. Uitvoering van de adviezen is afhankelijk van de totstandkoming van de samenwerking stranden en kustgebied Walcheren met gemeente Vlissingen en waterschap Scheldestromen. .

 


G
Tijd
G
Geld

Bij de vaststelling van de begroting 2015 is besloten om het gemeentelijk aandeel van het SSV exploitatie-overschot 2014 te reserveren voor een opwaardering van de parkeerterreinen in de kuststrook.