Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

5.020 Nieuwe inbestedingsopdracht SSV 2018-2020

5.020 Nieuwe inbestedingsopdracht SSV 2018-2020
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2017Toelichting

De prestatieafspraken tussen gemeente Veere en de Stichting Strandexploitatie Veere over het beheer, onderhoud en de exploitatie van de stranden en het kustgebied van Veere zijn vastgelegd in een inbestedingsopdracht voor de periode van vier jaar. Eind 2017 liep de lopende inbestedingsopdracht af voor het tijdvak 2014 tot en met 2017.

In 2017 werkten wij aan een nieuwe inbestedingsopdracht. Die startte met een evaluatie van de aflopende periode, waarin werd geconstateerd dat de SSV alle gestelde prestatieafspraken was nagekomen dan wel had bereikt. Een concept inbestedingsopdracht voor het tijdvak 2018 tot en met 2021 werd  behandeld in de commissie MO van 24 oktober 2017. De raad besloot op 9 november 2017 in te stemmen met het voorgelegde concept.  De opdracht werd in 2017 gegund aan SSV.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld