Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

5.022 Tegengaan storende elementen in buitengebied

5.022 Tegengaan storende elementen in buitengebied
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 14-06-2015Toelichting

G
Kwaliteit

In 2017 hebben zich geen situaties voorgedaan waarbij het noodzakelijk was tot verwijdering van storende elementen en verrommelingslocaties over te gaan.

 

 

05-02-2018

In 2017 hebben zich geen situaties voorgedaan waarbij het noodzakelijk was tot verwijdering van storende elementen en verrommelingslocaties over te gaan.

Het opstellen van een plan van aanpak heeft daardoor nog niet plaatsgevonden.

 


05-02-2018

In 2017 hebben zich geen situaties voorgedaan waarbij het noodzakelijk was tot verwijdering van storende elementen en verrommelingslocaties over te gaan.

Het opstellen van een plan van aanpak heeft daardoor nog niet plaatsgevonden.

 


G
Tijd

Voorbereidende werkzaamheden voor het opstellen van een plan van aanpak zijn aan de orde indien zich storende elementen en verrommelingsacties voor doen. 

G
Geld