Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

5.026 Structuurvisie Cultuurhistorie

5.026 Structuurvisie Cultuurhistorie
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 30-09-2015
Einddatum: 05-07-2017Toelichting

G
Kwaliteit

Op 1 oktober 2015 stelde u de structuurvisie Cultuurhistorie vast met als motto "Behoud door ontwikkeling". Uitwerking daarvan was in 2017 het vaststellen van de lijst cultuurhistorische waardevolle panden met een subsidieverordening. De waardevolle panden krijgen in de bestemmingsplannen een planologische bescherming. Voor de gebouwen in het buitengebied gebeurde dat in de 3e Herziening.

 

06-02-2018

Op 1 oktober 2015 stelde u de structuurvisie Cultuurhistorie vast met als motto "Behoud door ontwikkeling". Onderdeel van de structuurvisie is de lijst cultuurhistorische waardevolle panden. in 2017 hebben wij deze lijst samengesteld. Op 6 juli 2017 stelde u deze lijst met bijbehorende subsidieverordening vast. Deze lijst verwerken wij in bestemmingsplannen.

 


G
Tijd

Komt in de raad van juni in plaats van april 2015.

dit vanwege extra controlewerk MIP panden in de buitendienst

komt in de raad van oktober 2015 vanwege dat de agenda van juni 2015 overvol is

Plan is om de cultuurhistorische waardenkaart in juli 2015 aan het college voor te leggen

april 2016 zijn de onderzoeken van de panden op enkele objecten na  gedaan.

Wordt in juni 2016 een rapport over gemaakt om deze in oktober voor te leggen aan de raad

door raad vastgesteld 1 oktober 2015

lijst is niet vastgesteld in de raad. Uit antwoorden van de raadsleden kloppen de lijsten niet en is de lijst onvoldoende gecommuniceerde met de eigenaren.

Lijsten worden opnieuw gecontroleerd en er wordt een stappenplan opgezet om met alle eigenaren te communiceren over hun pand.

Hierna wordt alles opnieuw gebundeld en aan het college en de raad aangeboden

 Er wordt gewerkt aan het stappenplan en controles uitgevoerd op de lijsten.

Een tijdsplanning is gemaakt en wordt aan het college voorgelegd.

Nieuwe tijdsplanning is gemaakt. Lijst wordt in de raad van juli 2017 behandeld.

Tijdsplanning voor de wederopbouw is nog niet opgesteld

G
Geld

voor 2017 moet opnieuw hiervoor budget worden geregeld.

Voorstel om externe medewerkers voor dit project in te zetten is bij het college ingediend.

met een externe medewerker wordt de lijst opgezet.