Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

6.001 Uitvoering nota reserve leefbaarheid

6.001 Uitvoering nota reserve leefbaarheid
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 31-01-2018Toelichting

 Evaluatie Reserve Leefbaarheid

De Reserve Leefbaarheid is in 2015 ingesteld om initiatieven uit de samenleving te ondersteunen. In 2017 zijn 26 aanvragen ingediend voor een bijdrage uit de Reserve Leefbaarheid.  Dit is een forse stijging in vergelijking met 2016 (8 aanvragen). Deze regeling vervalt per 1 februari 2018. Daarom hebben wij deze geëvalueerd.   Wij constateren dat de regeling  een positieve bijdrage levert in de samenwerking tussen inwoners en organisaties. Daarom is besloten de regeling te verlengen tot 1 oktober 2018.

 

 

 

 

 

 

 

G
Kwaliteit
05-02-2018

 Evaluatie Reserve Leefbaarheid

De Reserve Leefbaarheid is in 2015 ingesteld om initiatieven uit de samenleving te ondersteunen. In 2017 zijn 26 aanvragen ingediend voor een bijdrage uit de Reserve Leefbaarheid.  Dit is een forse stijging in vergelijking met 2016 (8 aanvragen). Deze regeling vervalt per 1 februari 2018. Daarom hebben wij deze geëvalueerd.   Wij constateren dat de regeling  een positieve bijdrage levert in de samenwerking tussen inwoners en organisaties. Daarom is besloten de regeling te verlengen tot 1 oktober 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een bijdrage is toegekend voor:

 • het realiseren van een pumptrackbaan in Veere;
 • de renovatie van een duiventil, Dorpsstraat 1, Gapinge als onderdeel van het complex korenmolen De Graanhalm; 
 • aanbrengen kunstgras onder bestaande glijbaan op het schoolplein van De Golfslag in Domburg;
 • exploitatie foyer en dorpshuis in MFA Zoutelande;
 • het project Het Museum Veere als sociale motor van Veere;
 • herstel parkje Kerkhoflaan Koudekerke;
 • opknappen en onderhouden trapveldje aan de Torenstraat in Oostkapelle;
 • opwaarderen tuin Catharinakerk Zoutelande;
 • onderhouden trapveldje overloopterrein Augustinushof Vrouwenpolder;
 • plaatsen van een Social Sofa in Westkapelle.
 • aanleg jeu de boules baan Sportpark De Prelaat
 • aanbrengen beweegtoestel in tuin Nieuw Sandenburgh Veere
 • verduurzamen bestaande woningvoorraad Oostkapelle
 • opstellen dorpsplan Meliskerke
 • plaatsen 2 AED's in de kern Domburg
 • realiseren Hoogstamboomgaard in Serooskerke
 • opwaarderen kloostergronden Vrouwenpolder
 • herinrichting dorpskerk Oostkapelle

Er is nog een aantal initiatieven ingediend en in behandeling.


G
Tijd
G
Geld