Meer
Publicatiedatum: 19-06-2018

Inhoud

Terug

6.002 Rapporteren over doorontwikkeling van de toegang tot zorg en ondersteuning

6.002 Rapporteren over doorontwikkeling van de toegang tot zorg en ondersteuning
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2015
Einddatum: 30-12-2017Toelichting

G
Kwaliteit

Naar aanleiding van het BMC rapport uit 2016 hebben wij de formatie van Porthos uitgebreid. Ook Middelburg en Vlissingen stemden in met (tijdelijke) formatieuitbreiding. Ook diverse andere aanbevelingen uit dit BMC rapport zijn in 2017 doorgevoerd.

In de raadsvergadering van juli 2017  besloot u de huidige kaders voor de toegang in het Sociaal Domein, de Pentekening, te behouden. Als gevolg van besluitvorming in de gemeenten Middelburg en Vlissingen oriënteerden wij ons in 2017 op alternatieve scenario’s, voor het geval dat Walcherse samenwerking in de toegang verandert. In december 2017 stemde u in met een voorstel om de Pentekening te evalueren en door te ontwikkelen. Ook de gemeenten Middelburg en Vlissingen stemden in met dit (gezamenlijke) procesvoorstel.

Porthos en Orionis werkten in 2017 op uitvoeringsniveau samen via het project Entry’ om de werkwijze in de toegang op elkaar af te stemmen.

08-02-2018

Naar aanleiding van het BMC rapport uit 2016 hebben wij de formatie van Porthos uitgebreid. Ook Middelburg en Vlissingen stemden in met (tijdelijke) formatieuitbreiding. Ook diverse andere aanbevelingen uit dit BMC rapport zijn in 2017 doorgevoerd.

In de raadsvergadering van juli 2017  besloot u de huidige kaders voor de toegang in het Sociaal Domein, de Pentekening, te behouden. Als gevolg van besluitvorming in de gemeenten Middelburg en Vlissingen oriënteerden wij ons in 2017 op alternatieve scenario’s, voor het geval dat Walcherse samenwerking in de toegang verandert. In december 2017 stemde u in met een voorstel om de Pentekening te evalueren en door te ontwikkelen. Ook de gemeenten Middelburg en Vlissingen stemden in met dit (gezamenlijke) procesvoorstel.

Porthos en Orionis werkten in 2017 op uitvoeringsniveau samen via het project Entry’ om de werkwijze in de toegang op elkaar af te stemmen.


12-01-2018

In 2017 werkten Porthos en Orionis samen via het project ‘Entry’ om de werkwijze in de toegang op elkaar af te stemmen.

Als gastgemeente vroegen wij BMC een rapport te maken om de bedrijfsvoering van Porthos door te lichten. Dit rapport presenteerden wij in oktober 2016. Naar aanleiding van dit rapport stemde u in met ons voorstel voor (tijdelijke) formatie-uitbreiding bij Porthos. Dit was mede de aanleiding voor een discussie in de drie gemeenteraden over de herpositionering van Porthos. In de gemeenteraad in Middelburg is besloten om de toegang op een alternatieve wijze te organiseren en de regie en verantwoordelijkheid sterker te beleggen bij zorgaanbieders. Daarmee verlaat Middelburg de visie uit de Pentekening.

In juli heeft u besloten de visie in het Sociaal Domein, de Pentekening, te behouden en verder door te ontwikkelen. In Veere wordt de toegang via Porthos voortgezet en werken wij aan de continue verbetering en doorontwikkeling van de processen en de tevredenheid van onze inwoners. In december besloot u in te stemmen met evaluatie en doorontwikkelen van de Pentekening Tevens oriënteren wij ons op alternatieve scenario's als gemeente Middelburg bij zijn besluit blijft.

In december heeft u ingestemd met het procesvoorstel over de evaluatie van de pentekening. In 2018 zal de evaluatie Walchers plaatsvinden volgens het procesvoorstel mits Vlissingen en Middelburg instemmen.

 


G
Tijd

We rapporteren periodiek over de ontwikkelingen rondom Porthos. Dit gebeurt ook via de Regionale Walcherse Commissie.

G
Geld

Voor Veere is jaarlijks € 22.000 extra toegevoegd aan het MWW voor de ondersteuning van de Veerse casuïstiek in het gebiedsteam Veere/ Middelburg Noord-West.

Het BMC rapport in 2016 heeft ertoe geleid dat het aantal fte's van Porthos tijdelijk is uitgebreid met 15 fte. De kosten worden door de drie gemeenten gedeeld tot 1 januari 2018.